Fáilte go studentfinance.ie!

Is foinse áisiúil agus soláimhsithe faisnéise an suíomh gréasáin seo maidir le tacaíocht airgeadais do bhreisoideachas agus d’ardoideachas. Tá súil againn go mbeidh sé úsáideach duit.

Beidh sé le feiscint agat is tú ag brabhsáil trí studentfinance.ie go bhfuil roinnt scéimeanna um chúnamh airgeadais ar fáil in Éirinn chun cabhrú leat dul tríd an mbreisoideachas agus an ardoideachas.

Is é an Deontas Cothabhála an phríomhfhoinse um chúnamh airgeadais agus ba cheart d’aon duine atá ag smaoineamh ar thús a chur le breisoideachas fiosrúchán a dhéanamh féachaint an bhfuil nó nach bhfuil siad incháilithe chuige, agus, má tá, iarratas a chur isteach. Tá an rannán “Deontas Cothabhála” de studentfinance.ie ar an bhfoinse is cuimsithí faisnéise in Éirinn maidir leis na scéimeanna atá ar fáil. Soláthraíonn sé treoir áisiúil céim ar chéim chun na hincháilitheachta i gcaint atá soiléir agus simplí.

Soláthraímid faisnéis ar tháillí cúrsaí agus mionsonraí do riachtanais incháilitheachta ar tháillí saor in aisce. Chomh maith leis sin, gheobhfaidh tú gach is gá a bheith ar eolas agat maidir le foinsí eile cúnaimh do mhic léinn, mar an Ciste do Mhic Léinn atá faoi Mhíchumas, an Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas, an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn, an Ciste Páirtnéireachta Mílaoise agus cláir Scoláireachta. Tig leat freagraí a fháil ar cheisteanna a fhéadfadh a bheith ort trí rochtain a fháil ar ár rannán dar teideal Ceisteanna Coitianta (CCanna). Ar deireadh, soláthraímid mionsonraí agus naisc ar raon eagraíochtaí agus suíomh gréasáin eile gur féidir gur suim leat agus/nó a thabharfaidh cúnamh duit.

Guímid gach rath ort le do chuid staidéir!

 

Iarratais Nua ar Dheontais 2012-2013

Iarratais Nua ar Dheontais 2012-2013

student finance associates logos
Content by Higher Education Authority. © HEA 2008-17 All Rights Reserved. Developed by Adnet. Visuals by Dara Creative.